Na ovoj stranici možete pronaći sve važne informacije o kupovini na www.master-instalacije.com

Sklapanje ugovora

Izlaganje robe u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu već samo neobvezujući online
katalog. Pritiskom na tipku „Naruči s obvezom plaćanja“, šaljete obvezujuću narudžbu za robu u košarici.
Potvrda narudžbe izdaje se odmah po slanju narudžbe te ne predstavlja prihvat ugovora. Vašu narudžbu
možemo prihvatiti slanjem prihvata narudžbe putem e-mail pošte ili slanjem robe u roku dva dana.

Upute o raskidu

Pravo na raskid
Imate pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, ne navodeći razloge za to.
Pravo na jednostrani raskid istječe nakon 14 dana od dana kad ste stekli, ili od dana kad je treća osoba od
Vas imenovana, a različita od dostavljača, stekla fizički posjed robe.
Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, morate nas (Master d.o.o., OIB 20614970796, sjedište : M.P.Miškine 3, 42000 Varaždin, tel. 042 456 426, e-mail : prodaja@master-instalacije.com) jasnom izjavom
(npr. pismom poslanom poštom, faxom ili e-mailom) obavijestiti o svojoj odluci da jednostrano raskidate
ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi oblik obrasca za raskid, no to nije obavezno.
Kako bi udovoljili roku za jednostrani raskid, dovoljno je da nas obavijestite o korištenju Vašeg prava na
jednostrani raskid prije isteka roka za jednostrani raskid.
Učinci raskida
U slučaju jednostranog raskida ugovora, nadoknaditi ćemo Vam sva plaćanja koja smo od Vas primili bez nepotrebnog odgađanja i ni u kojem slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad smo zaprimili vraćenu robu.
Povrat sredstava ćemo izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste Vi koristili za početnu transakciju, osim ako
nije izričito ugovoreno drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve dodatne naknade kao rezultat

takvog povrata troškova. Pravo na povrat troškova zadržavamo do primitka povrata robe ili do dostave dokaza
o tome da je roba poslana, ovisno o tome koji događaj nastupi ranije.
Robu trebate poslati nazad ili je predati nama ili našem pružatelju usluga dostave, i to bez nepotrebnog
odgađanja, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad ste nas obavijestili o Vašem
jednostranom raskidu ugovora. Rok je ispunjen ako pošaljete robu natrag prije isteka roka od 14 dana.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja robom, osim rukovanja koje je
potrebno radi utvrđivanja prirode, karakteristika i primjene robe.

Predožak obrasca o raskidu
Ovaj obrazac trebate ispuniti i vratiti nam ga samo ako želite raskinuti ugovor:
Master d.o.o.

Mihovila Pavleka Miškine 3

42000 Varaždin, Hrvatska

tel: +385 42 456 426
E-mail: prodaja@master-instalacije.com


Ja/Mi () ovim izjavljujem/izjavljujemo () da raskidam ()svoj/naš ugovor za prodaju sljedeće robe ():
za pružanje sljedeće usluge (): naručene dana () /primljene dana (*):
Naziv potrošača:
Adresa potrošača:
Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru):
Datum

Isključenje/istek prava na jednostrani raskid

Sukladno članku 79. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača pravo na jednostrani raskid je isključeno za
ugovore o isporuci robe koja nije unaprijed proizvedena i koja je izrađena po specifikaciji potrošača, po
njegovom izboru ili je prilagođena potrošaču, roba kojoj istječe rok upotrebe, za ugovore čiji je predmet
zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila
otpečaćena nakon dostave.


Sredstva plaćanja

Transakcijsko plaćanje

Plaćanje se može vršiti transakcijski prema podacima koji su navedeni u ponudi/računu nakon izvršene kupnje.

Plaćanje pouzećem
Plaćanje robe izvršit će se u gotovini po dostavi paketa u iznosu navedenom na računu. U slučaju
jednostranog raskida ugovora povrat sredstava vrši se bankovnim transferom. Za to su
nam potrebni podaci o Vašem bankovnom računu koji se mogu jednostavno i sigurno spremiti pod Vaš
korisnički račun. Zadržavamo pravo izdati kupon u iznosu vraćene robe ako nisu pruženi podaci o
bankovnom računu i nakon uzastopnih podsjetnika.

Cijene

Cijene su izražene u hrvatskim kunama i sadrže zakonom propisani PDV.

Zadržavanje prava vlasništva

Zadržavamo pravo vlasništva na robi do potpune isplate.

Fotografije i ostale informacije o proizvodu

Fotografije proizvoda ne moraju odgovarati stvarnom proizvodu.

Tablica mjernih jedinica

Opis grupe materijalaMjerna jedinica
Cijevi, izolacija, kabelmetar – m
Fitinzi i sitni potrošni materijalkomad – kom
Klima uređaji, vanjske, unutarnje jedinicekomad – kom
Tekućine litar – l
Keramičke pločicekvadratni metar – m2
Materijal za polaganje (ljepilo, fugir masa…)kilogram – kg
Sanitarije i galanterijakomad – kom
Pumpe, ekspanzione posude, termostati…komad – kom
Kolektori, spremnici…komad – kom
Plinska trošila, radijatori, razdjelnici…komad – kom

Podaci o ponuditelju

Master d.o.o.

OIB 20614970796

Mihovila Pavleka Miškine 3

42000 Varaždin, Hrvatska

tel. +385 42 456 426

e-mail : prodaja@master-instalacije.com

IBAN : HR81 2484 0081 1351 7165 5

Registarski sud: Trgovacki sud u Varaždinu;

MBS: 070154218;