Dizalice topline

Toplina iz prirode…

Jeste li znali da većina ljudi smatra da prijevozna sredstva proizvode najveću količinu emisije CO2 po kućanstvu? Ali zapravo, najveći udio štetnih emisija čini grijanje, hlađenje i priprema tople vode.

Dizalice topline sve su veći trend u sustavima grijanja, a još uvijek nailazimo na nerezumjevanje sustava toplinskih pumpi, stoga Vam donosimo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

ŠTO JE TO DIZALICA TOPLINE?

Dizalice topline, poznate još kao i toplinske pumpe, koriste geotermalnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili zraka te preko sustava grijanja prenose toplinu u stambeni prostor. Toplinske pumpe ne proizvode štetne plinove te rade vrlo učinkovito čak i na niskim vanjskim temperaturama.

NA KOJEM PRINCIPU RADE DIZALICE TOPLINE?

Tehnologija dizalice topline radi na obrnutom načelu od hladnjaka. Dok hladnjak prenosi toplinu iz unutrašnjosti van, vanjska jedinica dizalice topline uzima toplinu iz vanjskog zraka i njenu temperaturu podiže do one temperature koja je potrebna za grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode.

Kada temperatura dosegne željenu razinu šalje se dalje, a cijeli se ciklus ponavlja koliko god je potrebno da se postigne željena temperatura u prostoru ili u potrošnoj toploj vodi.

Kada temperatura dosegne željenu razinu, prenosi se dalje radnim medijem do unutarnje jedinice preko koje se onda zagrijava prostor.

Dizalice topline koriste do 75% energije iz obnovljivih izvora (zrak, voda ili zemlja), a samo 25% električne energije što Vam daje veću neovisnost i komfor.

Pogledajte video od proizvođača Vaillant i Daikin gdje je odlično obješnjen princip rada dizalica topline.

Dizalica topline regulira temperaturu prijenosom topline. Dizalica topline sastoji se od tri osnovna dijela: vanjska jedinica (isparivač), unutarnja jedinice/jedinice (kondenzator) i radna tvar. Radna tvar prenosi toplinu dok cirkulira između vanjske jedinice i unutarnje jedinice/jedinica.
 • Isparivač izdvaja energiju iz obnovljivog izvora (zrak, voda, geotermalna ili solarna energija) pretvorbom tekućine u plin.
 • Kompresor komprimira plin kojemu se povećava temperatura.
 • Kondenzator izmjenjuje toplinu između sustava plina i sustava grijanja pri čemu se plin vraća u tekuće stanje.
 • Ekspanzijski ventil snižava tlak radne tvari, što pokreće njezino isparavanje i ciklus se pokreće opet ispočetka.

ŠTO SVE MOŽE DIZALICA TOPLINE?

GRIJANJE – koristi se geotermalna energija iz zemlje, podzemnih voda ili zraka te preko sustava grijanja te se preko sustava grijanja (podno grijanje, ventilokonvektori, radijatori) toplina prenosi u stambeni prostor.

HLAĐENJE – dizalicom topline može biti aktivno i pasivno. Aktivno hlađenje odvija se s korištenjem kompresora u dizalici topline gdje se energija iz zemlje, vode ili zraka dodatno hladi radom kompresora. Aktivno hlađenje najčešće se kombinira sa ventilokonvektorima. Dok kod pasivnog hlađenja nailazimo na sustav bez kompresora odnosno gdje se direktno koristi obnovljiva energija iz zraka/vode/zemlje. Ovakvo hlađenje se najčešće kombinira sa stropnim, zidnim i podnim sustavima hlađenja.

PRIPREMA TOPLE VODE – funkcionira na isti princip kao i grijanje. Dizalica topline zagrijava toplu vodu koja se pohranjuje u dodatne spremnike.

KOJE VRSTE DIZALICA TOPLINE POSTOJE?

Monoblok i split sustavi dizalica topline mogu vršiti jednake uloga u grijanju i hlađenju. Vrlo jednostavno, obje varijante mogu zagrijavati PTV, ali samo kod integrirane verzije imate sve potrebne elemente i spremnik unutar jedne kompaktne jedinice.

Ovo rješenje je vizualno bolje, jednostavnije za montažu, te ključno, zauzima manje prostora. Kod varijante koja nema integriran spremnik potrebno je ugraditi i PTV spremnik koji se spaja na unutarnju jedinicu. To je dobra varijanta kada niste limitirani prostorom, te imate nešto veću fleksibilnost dimenzija spremnika s obzirom da su oni kod integriranih varijanti najčešće dimenzionirani na 200 litara.

Na monoblok i na split sustav se mogu spajati unutarnje jedinice, ventilkonvektori bilo kojeg proizvođača i vrste jer se ventilkonvektori žičano i komunikacijski ne povezuju s dizalicom topline već imaju svoju autonomnu regulaciju putem zasebnog upravljača.

Ukratko, monoblokovi i split sustavi, imali oni integrirani spremnik ili ne, mogu obavljati iste zadaće, stvar je samo razlike rasporeda samih elemenata unutar sustava.

Posebnosti monoblok sustava

U monoblok sustavima svi potrebni elementi nalaze se unutar vanjske jedinice, te se vanjska jedinica cjevovodom u kojem je radni medij (voda) spaja na elemente unutar objekta.

Takve situacije su najčešće u objektima gdje nema mjesta za smještaj unutarnje jedinice u objektu.

Mana takvih sustava je na mjestima ekstremno niske temperature gdje može doći do zamrzavanja vode u cjevovodu od vanjske jedinice do ulaza u objekt ukoliko cjevovod nije dobro izoliran te se javlja potreba za ubacivanjem glikola u sustav.

Monoblokovi su jednostavniji za montažu s obzirom da su svi elementi sadržani u vanjskoj jedinici.

VAILLANT aroTHERM MONOBLOK

Posebnosti split sustava

Kod split sustava postoji vanjska jedinica te unutarnja jedinica koje su međusobno povezane bakrenim cijevima. Najčešći radni medij povezivanja unutarnje i vanjske jedinice je freon.

Prednost split susatava je u tome što u cijevima izvan objekta nema vode kao kod monoblokova, već samo freon koji ne smarzava.

Kod split sustava je sva regulacija na unutarnjoj jedinici te se na unutarnju jedinicu spajaju svi elementi unutar objekta. Ovisno o vašim željama unutarnja jedinica može imati i integriran spremnik za potrošnu toplu vodu.

SPLIT SUSTAV DAIKIN ALTHERMA 3

KOJE SU VRSTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

Tlo-voda
Za grijanje i potrošnu toplu vodu
80% energije uzima iz geotermalne topline i 20% iz električne mreže
Idealno za nove kuće i obnove

Zrak-zrak
 • Za grijanje i hlađenje
 • 80% energije uzima iz zraka i 20% iz električne mreže
 • Idealno za nove domove, ekološke zgrade i zamjenu starih električnih sustava grijanja
Zrak-voda niskotemperaturna
 • Za grijanje, potrošnu toplu vodu i opcionalno hlađenje
 • 75% energije uzima iz zraka i 25% iz električne mreže
 • Opcionalna podrška solarnog sustava
 • Idealno za nove kuće i ekološke zgrade
Zrak-voda visokotemperaturna
 • Za grijanje, potrošnu toplu vodu i hlađenje
 • 65% energije uzima iz zraka i 35% iz električne mreže
 • Opcionalna podrška solarnog sustava
 • Mogućnost spajanja na postojeći sustav cijevi i visokotemperaturne radijatore
 • Idealno za obnovu i zamjenu starih kotlova
Hibrid
 • Za grijanje,potrošnu toplu vodu i hlađenje
 • Energiju uzima iz optimalne kombinacije zraka, električne mreže i plina, ovisno o sezonskim uvjetima i cijeni energenata
 • Idealno za obnovu i zamjenu starih plinskih kotlova

KOJE SU PREDNOSTI DIZALICE TOPLINE?

Ušteda

Koriste obnovljive izvore energije iz prirodnih resursa zemlje,vode ili zraka, a samo 25% ukupne energije koju koristi čini električna energija.

Održivost

Dizalice topline su održivi sustavi grijanja i hlađenja s niskim utjecajem na okoliš. Smanjuju emisiju CO2 u usporedbi s grijanjem na fosilna goriva te Vas čine neovisnima o fosilnoj energiji.

Udobnost

Nude maksimalnu udobnost za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode.